609 450 170
tomasz.koczwara@gmail.com

Blog

Promesa kredytowa przy hipotekach

Napisano 2013-10-17

Choć to brzydkie słowo, ale “generalnie” nie jest możliwa – aby rzecz postawić jasno na samym początku. Promesa kredytowa jest narzędziem, które znamy z kredytów firmowych (gospodarczych) i tam występuje dość powszechnie. Instrument ten jest bardzo przydatny, ponieważ znacząco zmniejsza ryzyko związane z zaangażowaniem klienta w koszty i konsekwencje transakcyjne. Czy w jakiejkolwiek postaci występuje zatem i co ewentualnie może dać nam na polu “zwykłych” kredytów hipotecznych?

Strona 1/1